IVECO ИМА НАЙ-ВСЕОБХВАТНАТА ГАМА ТЪРГОВСКИ АВТОМОБИЛИ – ХИБРИДНИ И НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕВРОПА

ГОРИВА И АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Iveco е европейски лидер в областта на ниските емисии в транспорта с най-всеобхватната съвременна гама търговски автомобили на природен газ.

ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ
Важно технологично достижение за редуциране на разхода на гориво и удължаване експлоатационния срок на автомобилите, работещи в градска среда.

УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ
Ангажиментът на Iveco за спазване на транспортните изисквания на сегашното поколение, същевременно гарантирайки, че ще може да направи същото и за бъдещите поколения.

ТРАНСПОРТНА КОНЦЕПЦИЯ
Указания за устойчив транспорт: експериментален автомобил, който представя подобрения в областта на аеродинамиката, разхода, емисиите и безопасността, с постоянен стремеж към повишаване на производителността на мултимодалния транспорт.

ТЕХНОЛОГИЯ SCR ЗА EURO 5
За да отговори на стандарта за емисии Euro 5 за средно и тежкотоварни автомобили, Iveco въвежда системата за селективна каталитична редукция (SCR), един процес, който редуцира емисиите на азотни окиси чрез добавяне на химически агент (урея) в отработените газове в присъствието на катализатор. Реакцията преобразува NOx във вода и азот.

КОРПОРАТИВНА БРОШУРА
Iveco на 27 страници: ценности, мисия и продукти на един от големите глобални производителните на пълната линия търговски автомобили и ванове в света.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НА EURO 3
В контекста на все по-устойчивата мобилност, Iveco е разработил пълна гама продукти, които могат да приведат Вашия Euro 3 автомобил в съответствие със стойностите на Euro V PM и така да отговорят на последните стандарти в областта.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от „Бургас трак сервиз“ ЕООД на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+ включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на „Бургас трак сервиз“ ЕООД +и обработката им с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания.
Всички полета със * са задължителни!