You are here

Безопасност

NEW EUROCARGO: SAFETY


Значението на превенцията

​Новият Eurocargo предпазва водача и товара : освен здравината и пасивната безопасност Eurocargo вече има въздушна възглавница във волана — една нова мярка за безопасност. Подобрена е и активната безопасност чрез добавяне на нови електронни устройства (стандартно оборудване) в рамките на системата за подпомагане на водача.

Системата за предупреждаване при отклоняване от лентата за движение (LDWS) сигнализира на водача, когато автомобилът непреднамерено се отклони от лентата за движение. Чрез монтираната на предното стъкло видеокамера системата разпознава хоризонталната пътна маркировка и включва звуков сигнал, когато автомобилът смени лентата за движение без подаден от водача сигнал с пътепоказателите.

Освен електронната система за стабилност на автомобила (EVSC), усъвършенстваната система за аварийно спиране (AEBS) също съдейства за предотвратяване на произшествия, когато водачът отклони вниманието си. Системата измерва разстоянието до движещия се отпред автомобил и изчислява времето до евентуалния удар; преди задействане на спирачките се подава двойно предупреждение. При движещо се препятствие системата автоматично се намесва и намалява скоростта до 32 km/h, за да предотврати удара. При неподвижно препятствие системата може да предотврати или смекчи последствията от удара, като намали скоростта с 10 km/h. Предупреждение: AEBS не гарантира предотвратяване на сблъсъка и не елиминира опасността при небрежно и невнимателно управление.

Благодарение на новите устройства новият Eurocargo съответства на изискванията на НОВОТО законодателство , влизащо в сила от месец ноември 2015 г. (регламент на Комисията ЕС 347/2012).

И това не са всички нови функции за безопасност. Адаптивната система за регулиране на скоростта на движение (ACC) променя скоростта, за да поддържа дистанцията до предния автомобил. За целта системата използва радара на AEBS (обхватът му е 120 метра) и автоматично се намесва, като първо намалява въртящия момент, след това включва моторната спирачка и накрая задейства и работната спирачка.

За подобряване на безопасността и обозначаване по време на движение автомобилът стандартно е оборудван със светодиодни светлини за движение през деня (DR L). По заявка се монтират и ксенонови фарове. Разположените на волана лостове за управление на радиоприемника и устройства Bluetooth™ подобряват безопасността по време на движение и позволяват на водача да се съсредоточи върху пътната обстановкa